ประกาศภาวะฉุกเฉินโลกหลังเชื้ออีโบลาระบาดรุนแรง

คณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรับผิดชอบด้านการป้องกันการระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์ คองโก ได้จัดการประชุมขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกในนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศวิกฤตอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวถือเป็นครั้งที่ 4

นับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดไปเมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 โดยส่งผลกระทบใน 2 จังหวัดของดีอาร์คองโก คือ คิวูเหนือ และ อิตูรี มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 2,500 คน และมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,600 คน ทั้งนี้ความเสี่ยงการระบาดของไวรัสอีโบลา ในดีอาร์ คองโก และภูมิภาคใกล้เคียงยังอยู่ในระดับสูงมาก แต่ความเสี่ยงของการระบาดออกนอกภูมิภาคนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นถึงเวลาแล้วสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนในประเทศดีอาร์ คองโก