ผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราในการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมเป็นเวลา 25 ปีในสาขาบงกชได้วางตำแหน่งให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดและเข้มแข็ง” สมพรกล่าว เราจะให้ความต่อเนื่องในการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนการแข่งขันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติในบงกชและเอราวัณถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของประเทศซึ่งมีการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ดำเนินการประมูลการทำเหมืองแร่เอราวัณและบงกชตามคำแนะนำของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน ด้วยใบอนุญาตปัจจุบันสำหรับฟิลด์นี้เนื่องจากหมดอายุในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 กระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 24 เมษายนได้เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา